Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Stanovy SPA

SLOVENSKEJ PARKOVACEJ ASOCIÁCIE (SPA) znenie zo dňa 26.3.2013

Záujmové združenie právnických osôb s názvom Slovenská parkovacia asociácia (ďalej len asociácia) je
založené zakladateľmi zakladateľskou zmluvou podľa § 20f a násl. Občianskeho zákonníka v záujme koordinácie činnosti pri riešení spoločných aktivít. Pôsobenie prevádzkovania parkovísk.

Časť 1

Názov a sídlo
Názov: Slovenská parkovacia asociácia
Používaná skratka: SPA
Sídlo: Košická 2, 010 65 Žilina

Časť 2

Predmet činnosti
1. Združovanie a spolupráca medzi organizáciami zabezpečujúcimi prevádzkovanie parkovísk, orgánmi miest,
investormi, realizátormi stavieb a ďalšími záujemcami o parkovanie a garážovanie.
2. Vzájomná podpora:
a) pri právnych, odborných a obchodných otázkach
b) spoločných, koncepčných a organizačných počinoch
c) pri zastupovaní a prezentácii navonok
3. Vytváranie podmienok pre účinnú spoluprácu medzi orgánmi miest a obcí, odbornými združeniami a
organizáciami, investormi, dodávateľmi a prevádzkovateľmi parkovísk a parkovacích objektov.
4. Podpora rozvoja parkovacích systémov a ich zariadení riešením parkovacej politiky, výmenou skúseností
formou odborných stretnutí, organizovaním a účasťou na kongresoch, ako aj kontaktmi so zahraničnými
partnermi.
5. Asociácia je oprávnená vykonávať činnosti, opatrenia a obchodné aktivity, ktoré môžu pomôcť pri
dosahovaní jej cieľov (expertízy, odporúčania, štúdie a pod.).
6. Asociácia nesleduje nijaké politické ciele. Jej aktivity nie sú zamerané na zisk.
7. Byť členom Európskej parkovacej asociácie (EPA), resp. aj inej celosvetovej organizácie.
8. Byť členom v odborných organizáciách alebo združeniach doma i v zahraničí.

Časť 3

Členstvo
A. Skladba členstva
1. Riadni členovia
2. Podporní členovia
3. Čestní členovia
 


 

dnes je: 22.10.2019

meniny má: Sergej

podrobný kalendár

744524

22.10.2019
ÚvodÚvodná stránka